ReManage is de onderneming van Michael van der Velden. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in (interim) management functies op directieniveau met ICT als focus.

De onderneming richt zich met name op (interim) management en consultancy. Ook onderzoek & analyse, advies (trusted adviser) en second opinion van ICT vraagstukken zijn onderdeel van de dienstverlening. ReManage kan ook gevraagd worden om invulling te geven aan ICT strategie.

Neem contact op
 • Michael van der Velden
 • +31 6 464 450 71

Interim Management

 • Verandermanagement

  Veranderen is managen van omgeving, bedrijfscultuur en techniek. Middels een gestructureerde aanpak begeleidt ReManage de verandering. De begeleiding van de verandering beperkt zich niet alleen tot de uitvoering, maar richt zich ook met name op het geven van advies aan en het optreden als sparringpartner van directie.

 • Programma- en projectmanagement

  Programmamanagement van ReManage bewaakt de samenhang van verschillende projecten als onderdeel van een programma. Ook projecten met een duidelijk begin en eind, structuur en afbakening, behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor worden marktconforme methodieken toegepast als Prince II. In beide gevallen zal zoveel mogelijk een pragmatische benadering worden gekozen.

 • Procesmanagement

  Onder het procesmanagement van ReManage wordt verstaan het inrichten en/of optimaliseren van bedrijfsprocessen. Hiervoor worden herkenbare methodieken, zoals lean six sigma gebruikt of door middel van best practices. In laatste geval wordt ITIL veelal gebruikt voor het inrichten van beheerprocessen. Lean six sigma, als meetbare waarden vanuit een statistisch oogpunt, richt zich op verbetering en optimalisatie.

 • Verandermanagement
 • Programma- en projectmanagement
 • Procesmanagement

Onderzoek & Analyse

 • Onderzoek

  Onderzoek van ReManage richt zich primair op open bronnen onderzoek en eenvoudig digitaal forensisch onderzoek. Het omvat daarmee het zoeken en vastleggen van digitale sporen welke gebruikers achterlaten op werkstations als ook screening door middel van internet. De resultaten worden onder strikte geheimhouding gerapporteerd.

 • Analyse

  Analyse gaat in op de haalbaarheid van nieuwe technische ontwikkelingen voor uw bedrijf. ReManage adviseert of trends en innovaties van het huidige moment passen bij de ontwikkelingen van uw bedrijf. Dit omvat ook de analyse op functioneren van systemen en middelen.

 • Second opinion

  Het komt regelmatig voor dat u vanuit uw eigen organisatie, of wellicht via een externe partij, een advies krijgt aangeboden, waar u graag nog even een ander naar wil laten kijken. ReManage kan u in die situaties onafhankelijk adviseren en kritisch kijken naar het geleverde advies en u helpen de juiste keuze te maken.

 • Onderzoek
 • Analyse
 • Second opinion

ICT Strategie

 • Beleid

  Zoekt u een sparringpartner op ICT beleidsmatig niveau? ReManage denkt actief en kritisch met u mee, zoals bijvoorbeeld voor het concreet maken van een visie, een meerjaren plan voor ICT of andere beleidsplannen waar u op dat moment behoefte aan heeft.

 • Veiligheidszaken

  Veiligheid was en is erg belangrijk. Niet alleen van bedreigingen buiten uw bedrijf, maar zeker ook omgekeerd. Denk hierbij aan onbeschermd mailverkeer, lekken van bedrijfsinformatie of onjuist ingerichte netwerkomgevingen. Deze risico's en te nemen maatregelen verdienen veel aandacht, waarbij ReManage kan aangeven welke risico's u loopt en u adviseren over de te nemen maatregelen.

 • Architectuur

  Architectuur kent verschillende fases, uitvoeringsvormen en methodes. In het kort komt het neer op een al dan niet technische uitwerking van de toekomstvisie. Vanuit een blauwdruk (tekening en beschrijving) van de huidige situatie vindt een transitie plaats naar het gewenste doel en kan deze transitie ook omgekeerd plaatvinden. ReManage kan voor u dat traject begeleiden.

 • Beleid
 • Veiligheidszaken
 • Architectuur